Privacyverklaring

Deze verklaring is opgesteld om te voldoen aan de Europese Privacywet, ofwel de AVG die per 25 mei 2018 van kracht is. Men heeft mij verzekerd dat ook de huis,- tuin en keukenblogger (daar val ik onder, al gaat het maar zelden over huizen, tuinen en keukens) verplicht is hieraan te voldoen. Schrikt u er vooral niet van.

Hendrie Schrijft respecteert de privacy van alle gebruikers en draag er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Wanneer Hendrie Schrijft gegevens voor andere doeleinden wil gebruiken wordt de verplicht erkent hier toestemming voor te vragen. Uiteraard zullen wij geen persoonlijke gegevens aan derden verkopen.

Welke persoonsgegevens worden door Hendrie Schrijft verwerkt?

Indien je gebruikt maakt van een dienst van Hendrie Schrijft of zelf gegevens aan Hendrie Schrijft verstrekt kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

1. Voor en achternaam
2. Geslacht
3. Geboortedatum
4. Mailadres
5. IP-Adres
6. Locatiegegevens
7. Gegevens over jouw activiteiten op Hendrie Schrijft
8. Gegevens over je surfgedrag
9. Internetbrowser en apparaattype

Punt 1 en 4 worden verwerkt bij het inschrijven op bijvoorbeeld de nieuwsbrief, het invullen van een contactformulier of het reageren op een blogpost. De overige gegevens worden door Google Analytics verwerkt

Indien je meedoet aan een prijsvraag, quiz of een andere interactie via de bijbehorende social mediakanalen of het blog zelf kan je naam en eventueel beeltenis vermeld worden op de website. Hiervoor wordt vooraf geen toestemming gevraagd, maar uiteraard zullen bij eventuele bezwaren deze gegevens per direct verwijderd worden.

Waarom?

Uw gegevens worden verzameld om:

  • Om u eventuele nieuwsbrieven te verzenden
  • Uw gedrag te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod op dit blog aan te passen aan uw diensten
Hoe lang?

Uw gegevens worden niet langer verzameld dan noodzakelijk is voor het doel waarom uw gegevens verzameld worden. 

Delen met derden

De beheerder(s) achter Hendrie Schrijft zullen uw gegevens nooit actief delen met derde partijen. Wel worden uw gegevens verzameld door Google Analytics. Om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen is er een verwerkingsovereenkomst met Google Analytics afgesloten en heb ik het delen van gegevens uit laten schakelen.

Waar?

Uw gegevens worden zoals reeds vermeld opgeslagen zolang strikt noodzakelijk door aan Blogger gerelateerde diensten. Denk hierbij aan Google Analytics, Feedburner (nieuwsbrief) en Google Forms (contactformulier). Deze gegevens zijn bij mijn weten enkel en alleen toegankelijk door de beheerders van Hendrie Schrijft.

Verder nog iets?


Zelf denk ik dat ik door het schrijven van deze privacyverklaring voldoe aan de AVG. Mocht u toch nog vragen hebben dan verneem ik dit uiteraard graag via het contactformulier

Klein nabericht: Deze privacyverklaring is mede tot stand gekomen door de altijd behulpzame mensen achter Boggenenloggen.nl

Geen opmerkingen: